ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Επώνυμο*:
Όνομα*:
Διεύθυνση*:
T.K.:
Πόλη:
Νομός:
Τηλέφωνο:
Fax:
email:
Ημ/νία γέννησης.:
Επάγγελμα:
 

Α. Με την παρούσα αιτούμαι την εγγραφή μου στον ΟΦΙΙΕ ως αρωγό μέλος.

Β. Συμφωνώ με το Καταστατικό, τους σκοπούς και τον Εσωτερικό Κανονισμό του "ΟΦΙΙΕ", καταβάλλω σήμερα την εγγραφή και την ετήσια συνδρομή μου (συνολικά 80€) και σας παρακαλώ να με εγγράψετε ως αρωγό μέλος του "ΟΦΙΙΕ", με τα παραπάνω στοιχεία τα οποία δηλώνω υπεύθυνα ότι είναι αληθινά και ακριβή.

Εφ’ άπαξ κόστος Εγγραφής: 50 €
Κόστος ετήσιας συνδρομής: 30 €

«η παρούσα Αίτηση δε φέρει υπογραφή λόγω ηλεκτρονικής αποστολής»

*Απαραίτητη η συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων