ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ : www.fci.be
ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : www.koe.gr
HRVATSKI KINOLOSKI SAVEZ: www.hks.hr
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ:  www.ksellas.gr

Κυνοφιλικοί όμιλοι
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ : www.oka.gr
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: www.koh.gr
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΧΝΗΛΑΤΗ: http://www.ofei.gr/

Κυνηγετικές σελίδες
ΩΡΙΩΝ: Το δίκτυο των κυνηγών:  www.orion.net.gr
ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: www.hunter.gr
ΑΡΤΕΜΙΣ: http://www.e-artemis.com/
ΙΧΝΗΛΑΣΙΕΣ: http://www.ixnilasies.gr
ΚΥΝΗΓΟΤΟΠΟΣ: http://www.kinigotopos.gr/
ALECTORIS GRAECA:http://www.gpeppas.gr/

Χρήσιμες σελίδες
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: www.meteo.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ: www.poseidon.hcmr.gr
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ: www.astro.noa.gr
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΕΛΑΔΑΣ:  www.k24.net/gr/gr
FREE METEO.COM:  Freemeteo.com/default.asp?pid=15&la=2&cn=GR
ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: http://hellas.teipir.gr/general/ellas.htm